Natrijev sulfid

  • Rumeni in rdeči kosmiči Industrijski natrijev sulfid

    Rumeni in rdeči kosmiči Industrijski natrijev sulfid

    Uporablja se kot redukcijsko sredstvo ali sredstvo za jedkanje pri izdelavi žveplovih barvil, kot sredstvo za flotacijo v industriji neželeznih metalurgij, kot sredstvo za jedkanje za barvanje bombaža, uporablja se v strojarski industriji, v farmacevtski industriji za izdelavo nekaj fenacetina, v industriji elektroploč, za hidridno galvanizacijo. brezvodna snov je bel kristal, ki se zlahka raztopi in je topna v vodi (15,4 G/100 mL vode pri 10 °C in 57,2 G/00 mL vode pri 90 °C).Pri reakciji s kislino nastane vodikov sulfid. Rahlo topen v alkoholu, netopen v etru.Vodna raztopina je močno alkalna, zato jo imenujemo tudi sulfidna alkalija.Raztopljen v natrijevem polisulfidu, pridobljenem z žveplom. Industrijski izdelki pogosto vsebujejo nečistoče za rožnati, rjavo rdeči, rumeni blok. Jedko, strupeno. Pri zračni oksidaciji natrijevega tiosulfata.